[TP.HCM] BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2020

Nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, VNVON tuyển gấp nhiều vị trí khác nhau làm việc tại cơ sở TP Hồ Chí Minh với mức thu nhập hấp dẫn.

I. Các vị trí tuyển dụng

1. Quản lý chi nhánh

Quyền lợi

– Thu nhập cạnh tranh theo năng lực

– Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng quản lý xuất sắc, ý tưởng đột phá, nhân viên của năm.

– Chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Mô tả công việc

a. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo quy định; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Vùng, Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Chi nhánh:

– Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của Chi nhánh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiếp thị, phát triển khách hàng, bán các sản phẩm, dịch vụ tư vấn của Công ty

– Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ hợp tác với khách hàng, duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

– Giám sát, đánh giá hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và đề xuất các biện pháp kịp thời nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

– Tạo dựng và phát triển được thương hiệu sản phẩm ( “VNVON.COM”,…) theo định hướng chung của Công ty.

b. Tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ tại Chi nhánh:

– Cập nhật và tổ chức thực hiện các Chính sách, Quy chế, Quy định về chất lượng dịch vụ theo quy định Công ty.

– Nghiên cứu, đề xuất, áp dụng các biện pháp tăng cường chất lượng dịch vụ tại đơn vị.

– Quản lý công tác giám sát, đánh giá, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện công tác chất lượng dịch vụ của từng cá nhân cũng như của đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ vượt trội cho khách hàng;

c.Tổ chức thực hiện hoạt động kế toán và ngân quỹ của Chi nhánh:

– Kiểm soát việc thu chi đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, quản lý cân đối thu chi tại Chi Nhánh đảm bảo tiết kiệm chi phí tối đa cho Công ty

– Đánh giá rủi ro, quy định quy trình vận hành nội bộ để giảm thiểu rủi ro công tác kế toán tại đơn vị.

d. Quản lý tình hình sử dụng vốn vay; giám sát định kỳ tài sản bảo đảm (bất động sản, động sản…); đôn đốc, nhắc nợ, nhắc lãi, thu nợ, thu lãi khách hàng theo định kỳ (nếu có).… đảm bảo tính chính xác và hài lòng của khách hàng.

e. Tổ chức thực hiện công tác nhân sự, hành chính, giao tiếp, đối nội, đối ngoại tại Chi nhánh.

f. Thực hiện mục tiêu của Đơn vị và quản lý Nhân viên thuộc Chi nhánh:

– Lập kế hoạch và tổ chức nguồn nhân lực trong toàn Chi nhánh;

– Tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ của đơn vị được giao quản lý

– Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho CBNV và tham gia các chương trình giảng viên kiêm chức khi được yêu cầu;

– Thực hiện công tác phát triển sự nghiệp Nhân viên, quy hoạch cán bộ thuộc Chi nhánh.

– Quản lý, phân công công việc, giám sát, đánh giá, đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ đối với CBNV.

– Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Quy chế, Quy định, Quy trình, Hướng dẫn có liên quan.

– Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị.

g. Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình kinh doanh của Chi nhánh.

h.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Luật, QTKD, Thương Mai Quốc Tế,v..v..

– Ngoại ngữ: Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh/Tiếng Hoa…) trở lên.

– Có từ 5 năm kinh nghiệm về kinh doanh, trong đó có ít nhất 2 năm kinh doanh sản phẩm dịch vụ tài chính: dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ, fx, 2 năm ở vị trí tương đương…

–  Am hiểu về tài chính ngân hàng, fintech.

– Kỹ năng về quản lý tài chính, kinh doanh, nhân sự

 

2. Chuyên viên Thẩm định

Số lượng: 02 người

Quyền lợi

– Lương: thỏa thuận +thưởng

– Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng nhân viên xuất sắc, ý tưởng đột phá, nhân viên của năm.

– Chế độ phúc lợi theo quy định của Luật Lao động và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác.

Mô tả công việc

a.Thực hiện hoạt động nghiệp vụ thẩm định và các nghiệp vụ tín dụng KHDN:

Thẩm định tài sản, thẩm định KHDN theo quy định của Công ty

Phối hợp với Chuyên viên Kinh doanh tư vấn, hướng dẫn KHDN hoàn thiện hồ sơ/thủ tục có liên quan

Nhập thông tin hồ sơ khách hàng vào hệ thống phần mềm, lập tờ trình và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho KHDN; xử lý các yêu cầu của đơn vị chức năng liên quan đến hồ sơ khách hàng (nếu có)

Soạn thảo các hợp đồng (nếu có) và các văn bản liên quan trong phạm vi được phân công phụ trách;

Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh sau cấp tín dụng;

Bảo quản và lưu trữ các hồ sơ liên quan theo quy định của Công ty;

Thực hiện các chủ trương về phát triển KHDN, quản trị rủi ro;

Tuân thủ nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp của Công ty và pháp luật.

b. Thực hiện hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ phi tín dụng:

– Phối hợp, hỗ trợ Chuyên viên Kinh doanh KHDN hoàn thiện các thủ tục, soạn hợp đồng, rà soát biểu mẫu, trình ký hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng (bao gồm: huy động, dịch vụ tài khoản, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thu phí phi tiền mặt liên quan đến hoạt động phi tín dụng,…. ) cho KHDN theo quy định pháp luật.

– Báo cáo Trưởng phòng thẩm định KHDN công việc hàng ngày, kết quả hoạt động kinh doanh và hoàn thiện các báo cáo khác liên quan đến KHDN (thường xuyên/đột xuất) theo yêu cầu hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc để kịp thời có phương án giải quyết.

– Hợp tác thân thiện, hiệu quả với các đơn vị, cá nhân trong toàn hệ thống vì mục tiêu chung của Công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng.

– Thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng và trung thành với lợi ích của Công ty.

– Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng thẩm định KHDN, các cấp lãnh đạo và pháp luật về kết quả công việc được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của Công ty.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học trở lên Khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm: Ưu tiên có 02 năm trở lên làm việc trực tiếp tại vị trí kinh doanh KHDN/thẩm định tổ chức kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Tiếng Anh: Cơ bản; Tin học văn phòng: Thành thạo

 

3. Chuyên viên kinh doanh KHDN/ KH cá nhân

Số lượng: 05 người

Quyền lợi

– Thu nhập hấp dẫn bao gồm lương cơ bản +% doanh thu + thưởng khác

–  Hưởng BHYT, BHXH, BHTN, du lịch hàng năm theo Quy định công ty

– Được đóng bảo hiểm ngay sau khi kết thúc thử việc

– Môi trường trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp

Mô tả công việc

– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, phát triển khách hàng mới là các doanh nghiệp SME ( Khách hàng cần huy động vốn) /hoặc Khách hàng cá nhân ( Khách hàng đầu tư)

– Chọn lọc, tư vấn sản phẩm dịch vụ phù hợp với khách hàng theo đúng quy định của công ty tại từng thời điểm

– Thực hiện việc quản lý, Chăm sóc khách hàng và xử lý phản ánh của Khách hàng

– Chịu trách nhiệm doanh số được giao theo chỉ tiêu hàng tháng

– Tiếp cận, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của công ty, tư vấn dịch vụ của công ty tới khách hàng thông qua bán hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại

– Thực hiện ghi nhận các thông tin thị trường phản hồi của khách hàng về sản phẩm dịch vụ của Công ty nhằm đề xuất kế hoạch phát triển kinh doanh, xây dựng các chính sách và sản phẩm phù hợp với thị trường

– Phối hợp với quản lý trực tiếp và đồng nghiệp trong việc xây dựng đội ngũ

–  Thực hiện các công việc khác và báo cáo kết quả làm việc cho quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng (Chuyên ngành tài chính ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan là một lợi thế)

– Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, bán hàng

– Am hiểu về phát triển thị trường, tài chính, kinh doanh và tiếp thị

– Đam mê, nhiệt huyết trong công việc

 

II. Chương trình “Giới thiệu ứng viên, tiền vô ngay túi”

Ngoài ra, hiện nay VNVON đang triển khai chương trình ” Giới thiệu ứng viên, tiền vô ngay túi” dành cho các Headhunter nội bộ và đối tác ngoài công ty. Với chính sách thưởng lên tới 2.000.000 VNĐ cho vị trí trưởng phòng/trưởng nhóm và 1.000.000 VNĐ với vị trí chuyên viên/nhân viên.

Chi tiết xem tại: https://vnvon.com/ban-tin-tuyen-dung-thang-12-2020/

III. Liên hệ

Ứng viên và đối tác giới thiệu ứng viên vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Tuyển dụng VNVON.COM

Email: tuyendung@vflp2p.com

Điện thoại liên hệ: 024 5678 2288 (141)

 

 

 

Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on telegram
Telegram

Tin liên quan