Vì sao cho vay ngang hàng bùng nổ trên thế giới?

Sự bùng nổ của các tổ chức cho vay ngang hàng trên thế giới được cho là mô hình thành công nhất của fintech – xu hướng mới kết hợp giữa công nghệ và tài chính. Trong thời lãi suất thấp như hiện nay, người gửi tiền tiết kiệm chẳng

Xem chi tiết