Thông điệp ‘sống còn’ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông điệp ‘sống còn’ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngày 28/11/2019, Sự kiện của VACD&Club Workshop: DOANH NGHIỆP SME và BÀI TOÁN CHIẾN LƯỢC 2020 đã diễn ra với sự góp mặt các diễn giả uy tín, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược – quản trị

Xem chi tiết