Quan hệ NĐT

THÔNG BÁO THAY ĐỔI BIỂU LÃI SUẤT, LỢI TỨC TỪ 01/07/2020

VNVON cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua. Đáp ứng sự biến động của thị trường tài chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tháo gỡ những khó khăn trong huy động vốn, VNVON xin thông báo về sự thay đổi lãi suất và phí áp dụng đối với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LÃI SUẤT - PHÍ ÁP DỤNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP/ HỘ KINH DOANH HUY ĐỘNG VỐN

Nhằm đáp ứng sự biến động của thị trường tài chính, VNVON xin thông báo về sự thay đổi lãi suất và phí áp dụng đối với khách hàng.