Lễ ký kết Ghi nhớ hợp tác giữa VNVON và trường Đại học Công nghệ Đông Á

Ngày 8/11/2023 , tại Hà Nội, Công ty CP Kết nối Tài chính Việt Nam và trường Đại học Công nghệ Đông Á chính thức ký kết Ghi nhớ hợp tác, hướng tới quan hệ lâu dài và bền vững. Buổi Tọa đàm còn có sự tham gia của các bên: Ngân hàng Thương mại