P2P Lending – giải pháp huy động vốn sản xuất tối ưu giai đoạn cuối năm

Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn của doanh nghiệp (DN) càng trở nên cấp thiết, bởi đây là giai  đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao dẫn đến hoạt động sản xuất cũng tất bật hơn để cung ứng sản phẩm cho thị trường. Nhiều DN lựa chọn hình thức huy động vốn