Điều kiện để tư vấn tài chính cá nhân phát triển?

Nhiều chuyên gia nhận định, hiện nay các công ty fintech đang cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm tài chính trực tuyến. Mô hình P2P (kết nối trực tiếp người đi vay và người cho vay trên internet) của các công ty fintech tạo điều kiện cho việc tư vấn tài chính cá nhân