THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH LỢI TỨC – ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG NHÀ ĐẦU TƯ

VNVON xin thông báo điều chỉnh lãi suất, áp dụng cho khách hàng là Nhà đầu tư. Cụ thể như sau: – Đầu tư kỳ hạn dưới 30 ngày: Tăng lãi suất 0,5% – Đầu tư kỳ hạn trên 30 ngày: Tăng lãi suất 1,0% Áp dụng từ ngày 28/11/2022 cho đến khi có quyết