VNVON ĐÃ TIẾP SỨC CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NHƯ THẾ NÀO?

Theo thống kê, Việt Nam có khoảng 870 ngàn doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98%. Theo kế hoạch, năm 2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục lựa chọn các nền tảng số xuất sắc để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mục tiêu