Vốn từ vài chục triệu đồng, đầu tư gì trong mùa dịch?

Lãi suất kiệm hạ thấp, giá vàng bấp bênh, nhu cầu mua sắm giảm do ảnh hưởng bởidịch bệnh, nhiều người đã chuyển hướng tìm kiếm các kênh đầu tư khác an toàn hơnvới số vốn khởi đầu chỉ từ vài chục triệu đồng. Chọn kênh đầu tư giữa mùa dịch Chị Thu Hường (nhân