P2P Lending: Giải pháp huy động vốn thúc đẩy nền kinh tế

Kể từ năm 2013, cho vay tiêu dùng tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ nhờ sự tăng trưởng của kinh tế. Đi cùng đó là sự ra đời của những phương thức đầu tư – huy động vốn P2P Lending đầy tính sáng tạo dành cho cá nhân và doanh nghiệp. P2P Lending trám