VNVON.COM “Đặt chân” vào 1 trong top 25 trung tâm Fintech mới nổi của thế giới

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Fintech – công nghệ tài chính trở thành chủ đề nóng và đang định hình lại sự phát triển tương lai của ngành dịch vụ tài chính. Tính chất đổi mới của Fintech đã cũng tạo nên sự dịch chuyển các công việc từ dịch vụ tài chính