[TP.HCM] BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2020

Nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, VNVON tuyển gấp nhiều vị trí khác nhau làm việc tại cơ sở TP Hồ Chí Minh với mức thu nhập hấp dẫn. I. Các vị trí tuyển dụng 1. Quản lý chi nhánh Quyền lợi – Thu nhập cạnh tranh theo năng lực – Chính sách thưởng

[HÀ NỘI] BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/ 2020

Nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, phát triển kinh doanh và quy mô công ty, VNVON tiếp tục tuyển dụng các vị trí Trưởng phòng, Chuyên viên Kinh doanh tại trụ sở Hà Nội. I. Các vị trí tuyển dụng 1. Vị trí Trưởng phòng Phát triển mạng lưới Kinh doanh Số lượng: 1