GỌI VỐN CHO DOANH NGHIỆP

Vốn được ví như “Nguồn sống” của doanh nghiệp. Việc, đảm bảo nguồn vốn ổn định trung và dài hạn giúp doanh nghiệp đáp ứng mọi hoạt động kinh doanh, phát triển bền vững. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam hiện nay có tới hơn 70% doanh nghiệp SMEs khó tiếp cận nguồn vốn