VNVON thông báo bảo trì hệ thống

Với mong muốn không ngừng cải tiến và mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt hơn nữa tới Quý khách hàng, VNVON thực hiện tiến hành bảo trì hệ thống từ ngày 17/04/2020.   Theo đó, trong thời gian thực hiện, một số giao dịch có thể bị ảnh hưởng, cụ thể: Các thao tác