Vì sao cho vay ngang hàng bùng nổ trên thế giới?

Sự bùng nổ của các tổ chức cho vay ngang hàng trên thế giới được cho là mô hình thành công nhất của fintech – xu hướng mới kết hợp giữa công nghệ và tài chính. Trong thời lãi suất thấp như hiện nay, người gửi tiền tiết kiệm chẳng

Xem chi tiết

Nhận diện rủi ro trong cho vay ngang hàng P2P Lending

Trong bối cảnh công nghệ 4.0 bùng nổ, cho vay ngang hàng (Peer-to-Peer Lending, P2P Lending ) được đánh giá là mảng hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia, nhưng vì là lĩnh vực mới, lại thiếu chế tài quản lý, nên rủi ro đối

Xem chi tiết