DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BÃO COVID CẦN VAY VỐN ĐÃ CÓ P2P LENDING

P2P Lending là giải pháp tài chính Cho vay ngang hàng đã trở nên quen thuộc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi tính đổi mới và hỗ trợ thiết thực,đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng do đại dịch covid 19.Sự phát triển của P2P lending gắn liền với quá