DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG BÃO COVID CẦN VAY VỐN ĐÃ CÓ P2P LENDING

P2P Lending là giải pháp tài chính Cho vay ngang hàng đã trở nên quen thuộc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ bởi tính đổi mới và hỗ trợ thiết thực,đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khủng hoảng do đại dịch covid 19.Sự phát triển của P2P lending gắn liền với quá

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT HÀNH CHUỖI GÓI ĐẦU TƯ HỢP LỰC QUÝ 2/2021

Sản phẩm Gói đầu tư Hợp lực do VNVON.COM phát hành là sản phẩm phi rủi ro, dành cho tất cả những nhà đầu tư có mong muốn tìm kiếm lợi nhuận ổn định, cao và vốn đầu tư được bảo toàn. Căn cứ theo Thông báo số: 4414/2021/TB-VFL ngày 05 tháng 05 năm 2021 của