Thông báo nghỉ lễ 30/4 & 1/5 – Đảm bảo lợi tức đầu tư với VNVON

Kính gửi: Quý khách hàng Công ty Cổ phần Kết nối Tài chính Việt Nam (VFL JSC.,) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, đối tác lịch nghỉ Lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao Động 01/05 năm 2021 như sau : Thời gian nghỉ: 02 ngày Thứ 6-