Vàng có phải kênh “trú ẩn” hiệu quả giữa thị trường kinh tế biến động?

Trước những diễn biến tình hình Covid-19 ập đến đầy bất ngờ, các kênh đầu tư truyền thống như vàng được kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên nhà đầu tư cần đánh giá kỹ càng về tỷ lệ sinh lời trước khi đầu tư vàng hoặc bổ sung