Giải phóng sức lao động với nguồn thu nhập thụ động thông minh – một đặc quyền của thời đại kỷ nguyên số

Tìm kiếm cách giải phóng sức lao động với nguồn thu nhập thụ động thông minh, một đặc quyền của thời đại kỷ nguyên số đang là mục tiêu mà nhiều doanh nghiệp cung cấp giải pháp tài chính hướng tới. Thu nhập thụ động qua Smartphone Tốc độ phát triển xã hội khiến xu

Thẩm định doanh nghiệp: “Chìa khóa” quản trị rủi ro trên nền tảng VNVON.COM

Vì sao thẩm định đóng vai trò quan trọng trong bất cứ nền tảng P2P Lending? Thẩm định là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận bằng văn bản về một vấn đề nào đó. Hoạt động thẩm định được các tổ chức hoặc các cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ thực