[TUYỂN DỤNG] VNVON triển khai chương trình “ Giới thiệu ứng viên, tiền vô ngay túi!” 

Trở thành đối tác giới thiệu ứng viên của VNVON.COM với chính sách tiền thưởng lên tới 2.000.000 VND đối với vị trí Trưởng phòng trở lên và 1.000.000 VND đối với vị trí Chuyên viên/ nhân viên. Chương trình áp dụng từ ngày 05/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020. I/ Chi tiết chương trình Chương