Đón đầu 8 xu hướng Fintech hàng đầu thế giới hiện nay

“Tương lai đã mở ra khi chúng ta còn chờ đợi” Câu nói trên được chứng minh là hoàn toàn đúng trong sự phát triển của ngành tài chính. Fintech ở thế kỉ 21 đã chứng kiến những thay đổi chóng mặt về cách mạng hóa các quy trình, kiến thức và dịch vụ tài

Tầm ảnh hưởng của Fintech tới ngành tài chính

Tầm ảnh hưởng của ngành Fintech Fintech có một ảnh hưởng khá mạnh đến ngành tài chính, có thể nói, ngành này mạnh đến mức đủ khả năng tái định hình lại ngành tài chính hiện tại. Nó tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng thành phần chi tiết của ngành tài chính. Ở

Fintech – ngành công nghiệp dẫn đầu xu thế

Fintech (công nghệ tài chính) tuy là một thị trường còn mới mẻ ở thị trường Việt Nam nhưng sức ảnh hưởng của thị trường này khá lớn. Thậm chí nó còn làm thay đổi cả hành vi người dùng trong ngành Tài chính. Theo báo cáo Thị trường Fintech Landscape 2020 nhận định rằng